Priser

Prisene er regulert av myndighetene og følger de pålagte minstepriser og maksimumsgrenser.

Prisene er inkludert 10% mva. og gjelder fra 01.11.2016.

 

Tidspunkt Startpris Startpris
m/fremmøte
Kr pr km Kr pr min Minstepris Jamførpris* Fjerntakst Tilkjøring
Dag
Man-Fre 06-18
45 78 9,70 6,85 104 212 17,50 16,80 
Kveld
Man-Fre 18-24
54 94 11,75 8,28 126 256 21,20 20,35

Lørdag
Lør 06-15

59 101 12,60 8,90 135 276 22,75 21,85
Helg/natt
Man-Fre 24-06
Lør-søn
61 105 13,10 9,25 140 286 23,65 22,70
Helligdager
Høytid
65 113 14,10 9,93 151 307 25,40 24,40


* Jamførpris er basert på startpris + 8 km + 13 min betalt tid, avrundet til nærmeste hele krone.

Fjerntakst inntreffer etter 10 kjørte kilometer. Tilkjøringstakst ved tilkjøring ut over 10 km fra nærmeste holdeplass.