TrønderTaxi // Tjenester // Maxpris200

Maxpris200

Dette produktet utgår f.o.m 01.01.2018

Maxpris 200 startet som en høstkampanje i 2014 og ble fra starten av 2015 en del av vår tjenesteportefølje.

Gjelder for vanlige turer (1-4 personer) med hentetidspunkt mellom kl 09 og 13, samt turer fra taxiholdeplass i samme tidsrom. Forutsetter kjøring fra A til B, uten flere stopp, innenfor Trondheim kommunes grenser. Tilbudet gjelder ikke på kontraktsfestede turer.

Unødig ventetid ved henteadresse som ikke skyldes drosjen, kan belastes kunde ved turslutt. Utover det gjelder de generelle transportvilkårene.