Hvor lang behandlingstid er det på innsendt klage?

Dette varierer fra sak til sak. Ofte vil man kunne motta svar innen neste virkedag, men noen ganger tar det lengre tid. Dette avhenger av sakens omfang.