TrønderTaxi // Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn

TrønderTaxi AS er sertifisert som Miljøfyrtårn. Det inkluderer administrasjonen og bilparken vår i hele Sør-Trøndelag fylke.

Oppdatering: 23.feb 2016 ble vi resertifisert for ny periode.

TrønderTaxi AS arbeider gjennom vedtatte handlingsplaner aktivt med tiltak som er bra for miljøet og økonomien. Som sertifisert Miljøfyrtårn forplikter vi samtidig å være en pådriver ovenfor våre bileiere/sjåfører til å ta valg som er positive til miljøet.

Gjennom systematisk gjennomføring av tiltak, skal vi drive et forbedringsarbeid i TrønderTaxi innen:

  • arbeidsmiljø og sikkerhet
  • forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser
  • vern av det ytre miljø mot forurensning og en bedre behandling av avfall

Alle våre sjåfører må gjennomføre kurs i eco-driving.

Miljøfyrtårn