Hvorfor kan jeg ikke ha med mer enn 1 kolli bagasje på flytaxi?

Unfortunately, this question has not been translated yet. We therefore present it in Norwegian.

Flytaxi er et samkjøringsprodukt og vi setter begrensning på bagasje for å sikre at alle kan ta med seg 1 kolli bagasje.