Hvorfor kan jeg ikke ha med mer enn 1 kolli bagasje på flytaxi?

Flytaxi er et samkjøringsprodukt og vi setter begrensning på bagasje for å sikre at alle kan ta med seg 1 kolli bagasje.