Har dere hittegodsavdeling?

Vi tar imot hittegods på vår sentral som er lokalisert i Brøsetvegen 145B.

Dersom du har mistet noe kan du bruke vårt hittegodsskjema eller ringe 07373 (innvalg 2) for å høre om det er funnet og innlevert.