Miljøplan

Til tross for økt aktivitet i alle transportformene, var utslipp fra veitrafikk, lufttransport og jernbane 14 prosent lavere i 2019 enn i 2010, viser tall fra SSB.

Det er en markant økning i antall el-biler og det er en revolusjonerende utvikling fra de fleste bilmerker.

Infrastruktur har vært, og er til dels fortsatt, en utfordring for full integrering av el-biler i kjøretøyparken. Flere modeller har nå en akseptabel rekkevidde, som gir bedre forutsigbarhet.

Vi har etablert en stor ladepark med 5 stk 210 kW lynladere (med to ladepunkter hver) på vår tomt som våre løyvehavere med el-bil kan benytte døgnet rundt. 

 

TrønderTaxi AS har en målsetting for innfasing av nye kjøretøy. Det er årlig utskifting av en prosentandel av alle kjøretøy, og målet er at det de kommende år vil vise en stor økning i nullutslippskjøretøy.

Innfasing tar noe tid, noe som spesielt vil gi utslag i større kjøretøy.  Maxi-taxi, og biler tilpasset rullestolbrukere, har et begrenset utvalg av nullutslippskjøretøy. 

Som Miljøfyrtårn skal TrønderTaxi kunne vise til årlige forbedringer, både på ytre og indre miljø.

 

Prognose nullutslippskjøretøy