Historikk

I 2009 var Trøndertaxi 100 år.

Vi startet med hestedrosjer som hadde politiets tillatelse til å drive persontransport. Faste holdeplasser kom i gang ca 1880. Den gangen var det 36 registerte vognmenn i byen.

Omkring 1900 kom de første bilene til landet, og det var dette som førte til at i 1909 gikk noen av byens vognmenn sammen om å danne et eget selskap for å drive personatransport med automobil. Det ble kjøpt inn to "humber" personbiler med motor på 16 og 29 HK. Etter hvert økte antallet biler, og Trondhjems Drosjeeiers Forening ble stiftet 17. november 1916.

Den daværende sentralen fikk sin begynnelse under krigen, og den ble opprettet av tyskerne som legevakt sentral. Etter krigen ble det beholdt en ordning med sentral, og det ble innført tilslutningsplikt. April 1946 var 79 biler tilsluttet sentralen.

For å bedre servicen overfor kundene ble det 1957 installert radiotelefoner i samtlige biler. I 1983 var sentralen den første i Norge som monterte datautstyr og turtildelingssystem i alle drosjebilene.

Fram til 1999 var Drosjesentralen i Trondheim organisert som et BA (andelslag). Samme året ble monopolet opphevet og vi fikk konkurranse. Vi måtte da omstille oss, solgte Prinsens gate og kjøpte Brøsetvegen 145 B i år 2000.

I dag er drosjesentralen et aksjeselskap og heter TrønderTaxi AS.

Vi er 80 stykker som jobber i administrasjon og kan med stolthet si at vi er en av Norges både største og beste taxiselskap. I vår stab her i administrasjon sitter det kompetanse innen logistikk, juridisk, HR, markedsføring og økonomi. Vi har avdelinger som ivaretar de fleste ledd internt av driften vår og en egen avdeling som sørger for utdanning av våre sjåfører.

I dag er det TrønderTaxi du møter og kjører med i nesten hele Trøndelag.

TrønderTaxi er en del av et større samarbeid mellom flere taxiselskaper, og man kan derfor i dag bruke TrønderTaxi App’en i flere byer i Norge. Totalt omfatter vårt nettverk over 2.500 taxier som alltid står klare til å gi deg en hyggelig reise.