TrønderTaxi // Priser // Øvrige generelle vilkår

Øvrige generelle vilkår

Vi viser samtidig til våre transportvilkår som du finner her: Transportvilkår

 

UTDYPING AV TAKSTENE

Direktebestilling

Når bilen kommer fram til bestilt adresse starter taksameteret på aktuell startpris (avhengig av tid på døgnet, samt antall personer). Deretter beregnes en pris pr minutt til kunde kommer i bilen og turen startes.

Forhåndsbestilling

Selv om bilen ankommer henteadresse før hentetidspunkt, starter ikke taksameter før hentetidspunkt er nådd. Venting utover bestilt tidspunkt som skyldes kunden, skal kunden betale for. Se under punktet "Ventetakst".

Makspris

Makspris er en garantipris hvor man ved bestilling via app eller telefon får oppgitt makspris dersom tilstrekkelig leveringsadresse er oppgitt. 

Taksameteret teller som normalt og kunde betaler beløpet som står på taksameteret ved turslutt. Er dette beløpet lavere enn oppgitt makspris, betales taksameterpris. Dersom makspris oppnås, betales makspris. Makspris og taksameterpris kan aldri bli lavere enn minstepris. Til enhver tid gjeldende minstepris finnes i vår taksttabell.

Tillegg (bom, miljøpakken osv) kommer som tillegg til maksprisen. Unødig venting på henteadresse som ikke skyldes drosjen medfører at makspris opphører. Prisen gjelder kun fra A til B, og ikke via flere adresser.

Gyldig makspris betinger at det er oppgitt tilstrekkelig avgrenset leveringssted. Dersom det oppgis en bydel som levering, er ikke dette å anse som tilstrekkelig avgrenset, og kravet om makspris anses da ikke møtt.

Ventetakst

Dersom det oppstår unødig venting på henteadresse vil taksameter beregne ventetakst. Denne baserer seg på samme verdi som tidsbruk under kjøring. Se aktuell verdi definert som "Kr pr min" i taksttabellen.

Spesialpriser

Ved forhåndsbestilte drosjer til bryllup, barnedåp, begravelse eller tilsvarende beregnes kr 101,- i tillegg til ordinær drosjetakst. Drosjen må være ekstra rengjort for hvert oppdrag.

Barnestol

Det beregnes et tillegg på kr 50,- pr godkjent barnestol og pr babysete.

Sykkel

Det beregnes et tillegg på kr 50,- for å ta med sykkel på sykkelstativ.

Bærehjelp i forbindelse med rullestolkjøring

Faste takster for bærehjelp rullestolbrukere.
125 kr i tillegg til rullestolbil.
125 kr i tillegg for trappeklatrer.
225 kr for ekstra bil ved behov.

Disse tilleggene er uavhengig av tid på døgnet. 

Kvittering

Kunden har krav på maskinell kvittering. denne skal påføres henteadresse og leveringsadresse, samt sjåførens underskrift. Ved bruk av kredittkort kan kvittering også hentes elektronisk via Digipost hvis kunde har registrert sitt kort der.