Alle taxikunder skal registreres i drosjene i Trondheim. Scan QR-koden som du finner i våre drosjer og registrer din reise.
Vi gjør samtidig oppmerksom på at vi kjører med halv setekapasitet for tiden.