Avviksskjema

Vi beklager at du har fått en grunn til å melde inn et avvik til oss. Registrerte avvik blir behandlet fortløpende av våre saksbehandlere. I juli/august vil behandlingstid være noe lengre enn normalt grunnet ferieavvikling.